Alle unge har ret til en uddannelse – det handler om at få den rette hjælp til at træffe de rigtige valg.

UngeFocus er et tilbud til alle unge ledige under 30 år – forsikrede eller kontanthjælpsmodtagere.

UngeFocus arbejder i Herlev, Bagsværd, Tåstrup og Næstved.

 

Uddannelse eller job

Mange unge er af forskellige årsager blevet ‘tabt’ i folkeskolesystemet, gymnasiet, handelsskolen og lignende. Det er vores erfaring i UngeFocus, at en stor del af dem dog ønsker at tage en eller anden form for uddannelse.

Gennem daglig dialog, både på holdbasis og individuelt, skaber vi det nødvendige rum for udvikling. Den unge opbygger igennem forløbet hos os motivation til at tage ansvar for sin egen fremtid.

Gennem UngeFocus’ brede netværk blandt virksomheder etablerer vi praktikpladser, som giver den unge mulighed for at ”snuse” til erhvervslivet. Den unges oplevelser og erfaringer fra disse ”snuse-praktikker” virker også motiverende og ruster den unge til at tage beslutning om uddannelsesretning og udannelsesstart.

For unge som har meget dårlige erfaringer med deres tidligere skolegang, kan det være svært at overskue nogen form for uddannelse. Denne gruppe kan ofte være mere praktisk orienterede og vi viser disse et andet hensyn ved målrettet at søge den rette placering på arbejdsmarkedet for dem, dog altid med en praktisk uddannelse som hovedmålsætning.

Login jobcenter
Login kandidat