UngeFocus er for alle unge under 30 år, der modtager dagpenge eller kontanthjælp.

Mødetid i UngeFocus er kl. 9 – 14 hver dag.

UngeFocus har følgende formål:

Vi tager udgangspunkt i de unge

Vi arbejder ud fra et fastlagt forløb og indhold men det foregår altid med udgangspunkt i de unges situation. I UngeFocus er vi alle certificerede coaches mv. med stor erfaring i at møde unge, præcis der hvor de er i livet.

Vi forsøger at gøre dem bevidste om evt. uhensigtsmæssige mønstre, som bremser dem i deres udvikling. For nogen betyder det hurtig afklaring og en meget målrettet indsats mod enten uddannelse eller job. Andre starter med at få en hånd til at huske, hvordan man kommer op om morgenen.

De unge deltager på et hold men bliver også coachet individuelt.

Som et led i forberedelsen til uddannelse, praktik eller job arrangeres der ofte møder med uddannelsessteder og virksomheder.

Fokuspunkter

Ud fra disse fokuspunkter bliv er de unge sat ind i uddannelsesmuligheder, studiemiljø, arbejdspladskultur, teamwork, jobsøgning, ansættelsesret, fagforening, A-kasse, pension, kost og motion og meget andet.

Login jobcenter
Login kandidat